Close
0850 474 79 51 info@ozlemsenturk.com
  • ONLİNE TERAPİ

Online terapi psikolojik desteğin internet üzerinden yapıldığı terapi şeklidir. Terapi seanslarında ilk tercih yüz yüze gerçekleştirilen terapi olsa da bazı durumlar yüz yüze terapi seanslarına olanak sağlamamaktadır. Örneğin; danışanın evden çıkma olanağı olmadığı, yaşadığı yerde terapiye ulaşma imkanı olmayan, yurt dışında yaşayıp Türkçe terapi almak isteyen, fiziksel imkansızlıkları olan kişiler online terapiden yararlanabilir.

Yüz yüze yapılan terapi ile online terapi arasındaki tek fark seans ortamıdır. Yüz yüze gerçekleştirilen terapide geçerli olan kurallar, seansın içeriği ve işleyişi arasında fark yoktur. Online terapi görüntülü konuşma ya da telefonla konuşma şeklinde belirlene tarih ve saatte online terapi gerçekleştirilir. Online terapide hem terapist hem de danışanın bulunduğu yerde başka biri olmamalıdır. Danışan gizliliği yüz yüze terapide olduğu gibi online terapide de en önemli konudur. Online terapide, bireysel terapi, çift ve aile terapisi, ergen terapisi ve cinsel terapi alanında destek alınabilir.  

  • BİREYSEL TERAPİ

Danışan ile terapistin birebir gerçekleştirdiği seanslardır. Danışanın hayatında zorluğa yol açan her şey terapinin konusudur. Bu nedenle terapide izlenilen yol kişiye özgüdür. Terapide danışaın içinde bulunduğu durumu daha gerçekçi bakış açısıyla bakabilme becerisi geliştirilir. Genellikle terapistin öneri vermesi, teselli etmesi gibi durumlar beklenir. Ancak psikoterapi öyle bir şey değildir. Terapide danışanın içinde bulunduğu duruma daha gerçekçi bakış açısıyla bakabilme becerisi geliştirilir. Terapi danışanın ruhsal durumunu iyileştirmeyi amaçlar ancak bunu tek başına terapist yapamaz. Danışana kendisinin terapisti olması öğretilir. Böylece danışan sorunlarıyla başa çıkma becerisi kazanarak iş, özel ve sosyal hayatında işlevselliği arttırmaktadır

Depresyon, travma, öfke problemi, stresle baş etme sorunu, obsesif-kompulsif bozukluk, uyku problemi, cinsel kimlik sorunları, özgüven problemleri gibi birçok duruma terapi fayda sağlamaktadır.

  • ÇİFT VE AİLE TERAPİSİ

Aile ve çiftler arasındaki yakın ilişkilerin ele alındığı terapi türüdür.Yakın ilişkiler kişilerin yaşamlarını önemli ölçüde etkiler. Özellikle eş, ebeveyn ve çocuklarla kurulan yakın ilişkiler kişilerin yaşamında önemlidir. Aile ve çiftler arasındaki yakın ilişkilerde çatışmalar ve sıkıntılar gibi pek çok problem yaşanabilir. Çift ve aile terapisi bireye odaklanmaz, bireyler arasındaki ilişkiye odaklanır. Terapide amaç aile ve çiftler arasındaki ilişkide sorunları sistemik bakış açısıyla ele alarak çözümlenmesini sağlamaktır. Ayrıca bireylerin kurdukları yakın ilişkileri ve kendisini daha iyi tanıması sağlanarak sorun çözme becerisi geliştirilir. Böylece aile ve çift ilişkilerinin düzenlenmesi sağlanırken diğer insanlar ile kurulan ilişkilerinde düzenlenmesi sağlanır. Çift ve aile terapisi çift ilişkileri, evlilik ilişkileri, boşanma, çocuk ve ergenlerde davranış problemleri ve okul problemleri gibi sorunlara fayda sağlamaktadır.

  • CİNSEL TERAPİ

Cinsel yaşamında problemi olan ya da kişinin problem olarak gördüğü, kişi veya çifte uygulanan terapi türüdür. Terapi seansları çift ya da bireysel olarak yürütülmektedir. Kişinin fiziksel, psikolojik ya da ikili ilişkileri cinsel sorunun oluşmasına neden olabilir. Cinsel sorunun nedeni tıbbi ya da biyolojik ise tedavisinde tıbbi tedaviler psikolojik ise cinsel terapi kullanılır. Cinsel sorunlar çift ilişkilerinde çatışmalara ve çatışmalardan dolayı kaygı, stres gibi sorunların oluşumuna neden olmakla birlikte boşanmaya da neden olabilir. Çiftlerin hem cinsel yaşamlarında hem de çift ilişkilerinde ya da evlilik ilişkilerinde sorunlar var ise cinsel ve çift terapisi aynı anda yürütülebilmektedir. Cinsel terapi vajinismus, erken boşalma, sertleşme sorunu, kadın ve erkekte cinsel istek bozukluğu ve kadın ve erkekte orgazm bozukluğunda uygulanmaktadır.